Videti je kot čisto običajna tretjeosebna WW2-nažigačina, toda samosvojosti so.