Svetilnik ni bil zgolj stolp, marveč orenk stavba z valobrani, obzidjem, vsemi spremljevalnimi objekti (hlevi, vodnjaki, bajturine, vojašnica) in nasipom do celine, po katerem so dovažali kurež, jedež in pijež.