Zelene fekalije iz riti sovragov predstavljajo splošne izkušnje, ki jih je moč potrošiti za bildanje prav vseh veščin.