Glede na svojo uspešnost, predvsem timsko, dobivate tudi odličja.