Osnove postavljanja besedil (prelom) za tiskovine so prav gotovo eno od znanj, s katerim si je v sodobnem svetu moč zaslužiti precej hlebcev.