Boj v normandijskih vasicah in goščavi je zaradi nepreglednega terena veljal za posebej težavnega. To Steel Division s pridom izkoristi, saj od poveljnika ne pričakuje le spretnih prstov, marveč tudi gibke možgane.