Ladjeplovba je uležan element iz predhodnic in je prisotna tudi v Origins, čeprav vsled puščavske tematike seveda ne v taki meri kot v mokrotnem Black Flagu.