Od novega Maria sem sicer pričakoval še rabo zaplenjenih likov v drugih stopnjah nalik oblekam včerajšnjika. Toda igra je vseeno odlična. Kar leži, zaslužil si si.