V 2D-sekcijah ne moreš ne odskakovati od sten ne metati Cappyja, zato so ti staromodni izseki sem in tja orenk zahtevni. Posebej za novodobne igralce.