Goombovci niso zgolj topovska hrana, marveč je treba z njimi postopati pazljivo, če jih hočeš nabrati dovolj za stolpničasto obliko. Le tako prideš do visokih reči.