Klobukasto plovilo Odyssey za odhod v naslednje svetove potrebuje lunice, ustreznico klasičnim marievskim zvezdicam. Vendar jih je dosti več kot slednjih.