Precej robe pride na Kitajsko v reciklažo. A ta praviloma ni organizirana in formalizirana ter je brez primernih orodij. Deset tisoči razstavljajo na roke in mnoge nevarne snovi odtekajo v zemljo in vodo, zdravje lokalnežev, sploh otrok, je ogroženo.