Promocijski materiali so slikali takole idealizirano vizijo dnevne sobe, a zanemarili kable, nezanesljivo zaznavanje teles in plitkost igric.