Takale podoba vrhunskega avtomobila ni statična, marveč se kamera oboževalsko in vzdušno pomika okrog njega, čez nekaj sekund pa sledi nova scena. Pustiš laufat, da buljiš.