Že v Gran Turismu 3 za PS2 smo omenjali fotorealizem, kar se je z vsakim delom le še stopnjevalo. Sport to plat malikuje z ozadji in dejanskih posnetkih, po katerih vozijo cize.