Nacizombiji so ločen kooperativni način, v katerem štiričlanske ekipe čistijo mesto gnilozobnih nakaz. Ne gre le za streljanje, marveč je treba odpirati vrata in stiskati pretikala.