Med prvim napadom so centralne sile uporabile bojni plin. Fosgen je bil smrten, klorazin pa je prodrl skozi vse filtre ter s kihanjem in bruhanjem prisilil vojaka, da je snel masko. Kombinacija je bila grozljiva in povzročila paniko med branilci.