Italijanska vojska je v možeh praktično ves čas uživala premoč 2 : 1, bistveno slabše pa je bila založena s strojnicami in topovi. V času bitke pri Kobaridu je imela 850.000 vojakov, dočim je na avstro-nemški strani preboj izvedlo 350.000 borcev.