Soška fronta je bila med geografsko najbolj razgibanimi, saj je tek­la od alpskih vrtov vse do obmorskih ravnin. Kljub temu, da je terjala več kot pol milijona žrtev, je bila dolgo skoraj nepremična.