Saj ne, da je okolica povsem nezanimiva, in gola kovinskost ter skalovnost nekako primakneta svoje k atmosferi. Toda čez čas vsekakor deluje duhamorna.