Vse večjo ostarelost pogona kaže zgodbeni modus. Čudni ksihti in plastična koža igri niso v ponos.