Za končni uspeh sta bistvena nadgrajevanje mest in rekrutiranje vedno moč­nej­ših borcev. Toda oboje mora potekati skladno, saj pretiravanje hitro izprazni blagajno.