Orientiraš se po taborniško – na enem koncu so zasnežene gore, na drugem strašljiv vhod v Helheim. Poglede večkrat kradejo lepe viste, opaziš pa tudi, kako okolje vpliva na Senuo. V močvirju denimo z roko preganja brenčeč mrčes, v požaru pa si obraz zakrije pred dimom.