Ker je bila nazaslonska grafika v starih časih omejena na gručice plešočih pikslov, so firme najemale risarje, da so odjemalcem kurili domišljijo z nezaslišanimi risbami. Recimo s takimi.