Tak je reli: gas do daske po kolovozih, vratolomnih ovinkih in med drevesi. Voz­ni občutek je izvrsten, volan ga seveda izboljša, nikakor pa ni nuja za uživanje.