Osamljeni pobič se znajde sredi veličastne, hladne arhitekture, polne naravnih ovir, zaprtih vrat in strukturnih ugank. Te na kaj spomni? Če te na Ica, poznaš igre.