Več let pozneje je Clementine mlada ženska, ki vandra med različnimi naselji. Na poti sreča Javierja z nadomestkom familije, kjer že od začetka obstaja nastavek za njegovo zvezo z bratovo ženo. Pa je on res mrtev?