Uredništvi elektronskega fanzina Jašubeg en Jered in Supernove, brezplačne tiskane revije za spekulativno fikcijo, bosta veseli novih sodelujočih. Poš­ljete lahko zgodbe, eseje, recenzije ali pesmi.