Le kam ima ženšče sredi kuhinje priklopljene naoč­ni­ke? Morda bi bili vuzixi nekaj več vredni, če bi lahko vanje zadegal SD-kartico s filmi, a to bi zahtevalo procesor in softver ter napravo podražilo.