Svečana pojedina. Vesoljci zvečine goltajo prašnate zvarke ali paste iz tube, včasih pa dobijo kaj svežega, kot je tale paradižnik. Škarje so na mizi zato, ker so obroki razporejeni v plastične ovoje. Vse je privezano ali prilepljeno na mizo, sicer bi odlebdelo. Nihče si ne želi presenečenja v obliki letečih rezil! Še manj pa fekalij, ki pri opravljanju potrebe nočejo navzdol, zato se lajšajo v sesalce. Darovalci trdega se morajo privezati na školjko, da jih med opravilom ne odnese. Tekočine pobere cevka z drugačnima nastavkoma za moške in ženske.