Pol glavarjev je kladaste oblike in te obmetavajo ali te skušajo poteptati. Čeprav je to nostalgična varianta škatlarjev v Banjih, bi moralo biti šefovje boljše.