V fabuli nastopa še dosti stranskih oseb, ki so na tak ali drugačen način vpletene v krov-no dogajanje. Veproglavi ravnatelj gimnazije je že tak. Le kaj ima vampež za bregom?