Ker se prodajalka sužnjev ni strinjala z mojimi pripombami glede njenega poklica in je nisem zmogel prepričati v lepo ravnanje z neko punco, sva se udarila!