Zavoljo čuda početja in precej svobodnega zaporedja je napredovanje tekoče. Šele proti kraju, ko je kvestov vse manj, se težavnost zviša. Vendar so rešitve logične.