Za spremembo me ni imelo, da bi vključil japonske glasove, saj so ameriški hudo nadpovprečni. Dosti je tudi vmesnih animacij, ki pa ne pretiravajo z dolžino.