V Breathu je tudi nekaj tiholazenja, saj se lahko mimo takih očes in drugih po­šasti včasih prebiješ, ne da bi te opazile. Koliko hrupa povzročaš, vidiš na desni.