Časi neme Zelde so mimo, saj so nekateri liki naposled govorjeni. Škoda, da precej slabo, in zvečine še vedno beremo kratke tekstiče v malih okvirjih.