Najlaže se je treme otresti z dejavnostjo, ki gre otrokom zlahka od rok – igro. Tu jih na družinski delavnici šole za astronavte starši ovijajo v straniščni papir, da ponazorijo omejeno gibanje v skafandrih. Za znanost. GLaDOS bi bila nadvse ponosna.