Pojav mora pri mladih s privlačnostjo vzbuditi pozornost in jih spodbuditi, da začno o njem spraševati. Na začetku se je najteže izpostaviti pred razredom in nekaj vprašati, ker tako priznaš, da nečesa ne veš. A to je nujen korak na poti do novega znanja.