Sovražniki se v temelju delijo na človeške in demonske. Prvi se postavijo z raznoliko oborožitvijo, drugi, kot je tale zombo, pa s čudnim obnašanjem.