Bojevanja je obilo, tako proti bakterijskim mutantom s čekani, ki ne poznajo zobne nitke, kot fotru, ki se smeji plamenom. Višja kot je težavnost, manj je streliva in obližev za rane ter bolj se moraš truditi z natančnim merjenjem.