Inštitut sodeluje tudi pri praktičnih univerzitetnih projektih; eden takih je bil Elektromobilnost za Slovenijo, kjer je ekipa študentov na šasiji Renaultovega twinga sestavila vozen električni avto.