Ura, srčni merilnik in samostojne slušalke − vsem trem napravam je skupna baterija. Ti mali laboratoriji so vsepovsod in nas delajo svobodne. A ob­enem so tudi ozko grlo prenekaterega področja.