Nivoje obiskujemo v nadsvetu, ki bi lahko ponudil bistveno več razvejanosti, če se ne bi Activision bal, da bo preobremenil uboge enajstletnike.