Šefe srečaš v manjših arenah in terjajo dosti manevriranja, zlasti ko jih Kaos ihtavo nadgradi. Manj je poudarka na orjaških bossih iz minulih delov.