S temle kuščarjevcem se je dolgo časa nepriporočljivo spopasti, vendar izdaja lahkotno naravo igre. Najprej ga moraš itak zbuditi, nakar te ne bo preganjal.