Coprnica počne stvašta. Fizično kolje, spreminja percepcijo možganov, menja čas ... Film ne črhne, od kod ji vsemogočnost. To si lahko izmisli tudi otrok.