V enki je Heather igrala samo sebe. Studio je zanjo objavil mrliški list in IMDB jo je uvrstil med pokojne. Marsikdo je mislil, da je to njena zadnja podoba.