Takšna je karta dežele z lokacijami – to so pike in figurice. Zvečine jih obdelamo tekstovno, nekatere pa si z bojem ali raziskovanjem ogledamo pobliže.