Schrödingerjeva mačka je navidez paradoksalni miselni eksperiment, ki si ga je možakar leta 1935 izmislil za predstavo superpozicije. V škatlo z živo mačko zapremo strup, ki ga sproži morebitni razpad radioaktivnega vzorca. Da jedro razpade, je natančno 50-odstotna možnost. Za opazovalca je zaradi te naključnosti mačka hkrati živa in mrtva, dokler škatle ne odpre.